Angol nyelvtankönyv

Milyen a jó angol nyelvtankönyv?

Az angol nyelvtan kezdőknek szánt könyvei azoknak készülnek igazából, akik tisztában vannak a nyelvtan alapszavaival. Szinte minden angol nyelvtan könyv a magyar nyelvtanban használt kifejezésekkel (alany, állítmány, tárgy, határozók, jelzők, főnév, melléknév …) magyarázza el a szabályokat. Ezek alapján tudjuk majd beszélni azt a nyelvet.
Az angol nyelv mára már világnyelvvé vált, és a legtöbb európai országban alapnak számít, ezért célszerű először a szakszavakkal megismerkedni. Miután már otthonosan bánunk a szakszavakkal, fejest ugorhatunk abba, amit jó néhány nyelvtan könyv tesz: a magyar nyelvtant összehasonlítja az angol nyelvtannal.

Természetesen vannak teljesen angol nyelven íródott nyelvtan könyvek is, mint például a kedvelt Practical English Grammar, ami valóban hasznos, de magától értetődően csak a haladók tudják használni. Kezdőként maradjunk inkább az anyanyelvünkön íródottaknál.

Ne tévesszen meg minket azonban a „kis” jelző. Egy kis angol nyelvtan nem lesz elég még ahhoz, hogy szabatosan kifejezzük gondolatainkat. Kevéssel, néhány szabállyal nem úszhatjuk meg a dolgot, azonban a ló túlsó oldalára sem szabad esnünk, és nem kell egyből az összes angol nyelvtani szabállyal, összefüggéssel és kivétellel tisztában lennünk.

Érdemes olyan nyelvtan könyv mellett letennünk a voksunkat, mely nemcsak a szabályok elméletét sulykolja belénk, hanem beerőlteti a szabályok alkalmazásának begyakorlását is. Akár egy külön munkafüzet formájában, akár olyan formában, hogy „csupán” kijelöli a gyakorlás menetét.

Ne tévesszük össze azonban a gyakorlást a pusztán nyelvtani tesztek kitöltögetésével. Sok tesztet kitölthetünk anélkül, hogy valóban megértenénk, hogy milyen szabály, kivétel áll a megoldás hátterében, és mivel a szabályt magát nem ismerjük, ezért később nem tudjuk azt alkalmazni, más szövegkörnyezetbe ágyazva újabb helyes mondatot összerakni.

Szeretnék egy gyakorlatias, egyszerű nyelvtan, illetve nyelvkönyvet a figyelmébe ajánlani:

Most éppen ajándékba adják a … >>> TOVÁBB >>>

 

Mit és hogyan tanuljunk?

Érdemes párhuzamosan bővíteni a szókincsünket és a nyelvtani szabályok ismeretét mélyíteni.
Ezért első lépésként a nyelvtani szabályok közül hasznos a szófajokat megismerni. Ez már egy-egy szó megtanulásakor is nagy segítségünkre lehet, hiszen meg kell tudnunk, hogy az adott szót milyen mondatrészként használhatjuk majd, vagy milyen egyéb használatköri jellemzőket tudhatunk meg.
Gondoljunk csak arra, hogy ha tudjuk, hogy egy főnévről van szó, akkor máris tudjuk, hogy hogyan képezzük a többes számát, vagy hogy alanyként, tárgyként is szerepelhet majd a mondatban; vagy ha egy melléknevet ismerünk meg, akkor tudjuk, hogy hogyan lehet azt képezni, hogyan fog kinézni a középfoka illetve a felsőfoka.

Az igékre különösen nagy gondot kell fektetni, hiszen a rendhagyó igéket, frazális (kifejezésekben használatos, állandósult szókapcsolat) igéket is meg kell ismerni ahhoz, hogy könnyedén kommunikáljunk angolul.
A számok, dátumok, mennyiségek kifejezésére természetesen gyakran szükség van, mivel használatuk nagy mértékben hasonlít a magyarra, ezért egy kezdő számára is az angol nyelvtan olyan területét alkotja, amely könnyen elsajátítható.
Elöljárószavakból is sok van az angolban, és mindegyiknek több jelentése és használata van, és használatuk nagyon gyakori, ezért erre a szófaji kategóriára is megfelelő hangsúlyt kell fektetni.
Az angol nyelvben elég gyakori, hogy egy-egy szó több szófaji kategóriába is beleesik. Így a szókincsünk gyarapítása eléggé gyors és hatékony lehet, hiszen egyetlen szót megismerve, máris többfajta használatot aknázhatunk ki.

A szóképzést is érdemes elsajátítani. Így egy-egy szót megtanulva, egyből több szóval gyarapodhat a szókincsünk, hiszen ha tudjuk, hogy milyen képzők járulhatnak a szóhoz, egyből nemcsak egy szót tanultunk meg.
A helyesírási tudnivalók összetettebbek az angolban. Míg a magyar nyelv sokszor a kiejtés utáni leírást alkalmazza, az angolban sok magyarnak nehézséget okoz, hogy másképp írjuk és másképp ejtjük a szavakat. Ezért érdemes nemcsak mondani mondatokat a megtanulandó szavakkal, hanem írni is őket, hogy a kiejtésük után a leírásuk is rögződjön.

Zavarba ejthető lehet, hogy az angol 12 igeidőt használ, míg a magyar csak a jelent, múltat és jövőt használja. Az igeidőket éppen ezért érdemes fokozatosan megtanulni. Érdemes az egyszerű igeidőkkel kezdeni. Már csak azért is, mert szemléletileg ezekkel a legkönnyebb párhuzamot vonni.

Egy-egy igeidőnek többféle használata is lehet. Ezeket egyesével célszerű végigvenni. Először megérteni a használatát, majd annyi példamondatot mondani vele, amennyivel már kényelmesen érezzük magunkat, és biztonságosan tudnánk felismerni a szerkezetet illetve mondatokat alkotni. Ezután a folyamatos igeidőket érdemes tanulmányozni ugyanilyen módon. Majd a befejezett igeidőkkel lehet folytatni, és a végére hagyhatóak a folyamatos befejezett igeidők.

A névmások használata még a magyar nyelvben is sok fejtörést okoz a tanulóknak. Célravezető első lépésként a különböző névmásokat megérteni a magyar nyelvben. Ezután megismerni egyenként az angol nyelvben található névmási kategóriákat, és ezeket mondatokban használni és így gyakorolni. Így végig kell venni a személyes névmásokat, a birtokos névmásokat és a visszaható névmásokat is. 

Talán nem túlzás soknak nevezni az angol nyelvben található segédigéket. Számbeli sokaságuk és egy-egy segédigének többféle használata miatt javasolt egyesével végigmenni rajtuk, minden egyes jelentésnél, használatnál külön elidőzve és elegendő, akár jelentésenként huszonöt mondatot írni. 

A kérdőszavak megismerése elég kevés problémát okozhat, hiszen sokban hasonlít a magyar nyelvhez, mind használatukban, mind jelentésükben.

A kötőszavakat már csak azért is hasznos elsajátítani, mert használatuk által többszörösen összetett mondatokat alkothatunk. A feltételes mód különböző fajtáit csak az igeidők és a segédigék elsajátítása után célravezető megismerni és begyakorolni. És ezeket is csak egyesével tanácsos megérteni, szerkezetét megismerni és rengeteget gyakorolni. A passzív szerkezet használata sokkal gyakoribb és elterjedtebb az angol nyelvben, mint a magyarban. Ennek az ismeretnek az elsajátítására csak akkor vállalkozunk, ha már az összes igeidőt megfelelő mértékben megismertük és begyakoroltuk.
Javasolt úgy végighaladni rajta, hogy megismerjük a passzív használatát, majd az egyes igeidők aktív mondataihoz megírjuk a passzív párjukat is.

A mondatok szerkezetének megismerésének megkönnyítésére pár helyen már találkoztam olyan táblázatokkal, melyek megmutatták, hogy a mondat egyes részei milyen szavakat, szófajokat tartalmazhatnak. Az angol nyelvtan táblázatokban való bemutatását, és a gyakorlásban való használatát sok tanuló találta már nagy segítségnek. Én meleg szívvel tudom ajánlani, hiszen már a formátum is sugallja, hogy a nyelvtan ésszerű, szabálykövető és egy-egy mérnöki gondolkodású, beállítottságú ember számára is könnyebbé teszi a nyelvészetet.

Mint a fentebbi bekezdés is mutatja, tisztában kell lennünk a nyelvtani szakszavakkal, hogy értsük, hogy miről is beszél a tanár.

Az általam javasolt angol nyelvtankönyv majdnem tökéletesen van felépítve az angol nyelv, illetve nyelvtan gyors elsajátítássahoz: >>> Tovább >>> Most ingyenes hozzá, a … >>>