A megfelelő angol-magyar szótár

Milyen angol-magyar szótár a megfelelő?

A nyelvtanulást önkényesen két részre lehet osztani. Az egyik a szókincsünk bővítése, az idegen szavak elsajátítása, a másik pedig a nyelvtan. Természetesen a szókincs bővítéséhez elengedhetetlen egy jó angol szótár. De hogy mi számít jónak, arról azonban már eltérő vélemények vannak.

Alapvetően kétfajta szótár létezik: egynyelvű és többnyelvű. Talán a legismertebb többnyelvű szótárak a Magyar Akadémiai Kiadó által publikált Országh szótárak. Ezekből is van kisszótár, középszótár és nagyszótár.

A kis szótárral az a gond, hogyha megkeresünk benne egy szót, akkor csak néhány jelentést ad meg a szavakhoz, főleg olyan egyszerű szavakhoz, mint pl. a take. Valamint pár szinonimával van megadva egy-egy angol szó jelentése, amiből nem derül ki világosan, hogy hogyan kell azt használni.
A középszótárak már persze hasznosabbak, de a fent említett szótárakból számomra nagyon hiányoznak a példamondatok, melyek bemutatják egy-egy szó használatát. A nagyszótárral meg az lehet a probléma egy kezdő angolul tanuló számára, hogy rengeteg meghatározás van az ún. „egyszerű” szavakhoz. Már abba is belefáradhat a szemük, hogy végigfutják a szavak jelentését. Ezek a szótárak általában papír formátumban közzétettek, de a kor igényeit figyelembe véve általában már adnak hozzájuk egy-egy lemezt is, melyek tartalmazzák a papír formátumú szótár tartalmát.

Ma már elérhető több angol-magyar online szótár is. Van például a jól ismert SZTAKI szótár is, ami nemcsak angol-magyar, hanem többféle nyelvet is igyekszik megismertetni a barangolókkal. Pozitívuma szerintem, hogy tartalmazza a szavak kiejtését is, nemcsak a fonetikai átírásokat (azok a krikszkrakszok, amelyek a szavak kiejtését hivatottak leírni), több jelentést is megad a szavakhoz, viszont itt is hiányolom a példamondatokat. A DictZone szótárról hasonlóakat tudnék mondani.

Meg kell még említeni az egynyelvű szótárakat. Általában online és papír formájú változatuk is él. Nagy előnyük, hogy egy-egy szó jelentését nemcsak odavetett szinonimákkal adják meg, hanem körülírják a szó jelentését, teljes meghatározást adnak. Egy kezdő angolul tanuló számára azonban körülbelül leküzdhetetlen nehézséget okoz az, hogy magában a meghatározásban is számtalan ismeretlen szó van.

Jó példa az online változatra a Cambridge Dictionaries Online. A szavak kiejtését meghallgathatjuk, megadja a szavak szófaját is, a leginkább azonban az egyszerű példamondatok tetszettek, melyek jól szemléltetik a szavak használatát. Hasonló tulajdonságokkal rendelkezik a Longman Online szótára is. Az Oxford online szótárában pedig az tetszett, hogy szinonimákat is megadnak azokon az információkon kívül, mint a fent említett online angol szótárak.

Vannak természetesen ún. szakmai szótárak is, amelyek a nyelv egy-egy olyan területével foglalkoznak, amely az általános nyelvnek nem része, azonban ha egy informatikai, műszaki, orvosi, jogi szöveggel akadunk össze, vagy éppen ilyen tudományterületen dolgozunk, akkor praktikus ilyet is beszereznünk.

Én személy szerint egy olyan szótárt tudnék elképzelni az angolul tanulók számára, legfőképp a kezdőknek, ami tartalmazza a szó kiejtését, szófajtani besorolását, a jelentéseinek megfelelő meghatározásait, példamondatokat a szóval, a szóhoz kapcsolódó tudnivalókat, mint például idiómák, szinonimák, és a szó eredete. A szó eredete azért hasznos, mert könnyebbé teszi számunkra a szó megjegyzését.

A szó kiejtése természetesen azért szükséges, mert az vajmi kevés támpontot ad, hogy hogyan írjuk le a szót, főleg egy kezdő számára. És több olyan tanulóval is találkoztam már, aki vagy beszélni vagy írni tudott angolul, de a kettő együtt nem ment. Ezt a két képességet viszont célszerű együtt fejleszteni. A szófajtani besorolás azért szükséges, mert ez máris rengeteg információval lát el minket, például ha egy főnévről van szó, akkor tudjuk, hogy a többes számát, hogyan fogjuk képezni… A jelentéseknek megfelelő meghatározás alatt pedig azt értem, hogy szépen, érthetően körül van írva, hogy pontosan mit is jelent az a szó. A példamondatok bemutatják, hogy hogyan is használjuk pontosan a szót, hova kerül általában a mondatban, milyen szövegkörnyezetben elképzelhető… Az idiómák rendkívül gyakoriak az angolban, ezért ezeket is érdemes elsajátítani a szó egyéb jelentéseivel egy időben. Az idiómák egyébként olyan szerkezetek, amelyek nem megérthetőek pusztán a szavak szokványos jelentéseinek ismeretéből. A szinonimák ismerete pedig egyből ahhoz a sikerélményhez juttat minket, hogy egy szó megismerésével egyidőben egy újabb szót tekinthetünk megismertnek.

Nyelvtanulók számára ez a szótár javaslom:

TOVÁBB a különleges, angolul tanulóknak kifejlesztett szótár leírásához. >>>